13 lipca 2024

Uczniowie z Nieledwi polecą do Portugalii!

30 uczniów Szkoły Podstawowej w Nieledwi wyjedzie na 7 dni do Barcelos w Portugalii, na niezapomnianą przygodę!

Reklamy

Szkoła Podstawowa w Nieledwii przystąpiła do działań merytorycznych w ramach realizacji projektu „Mobilność z wykorzystaniem CLIL szansą na sukces!”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach działania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Dzięki jego realizacji 30 uczniów wyjedzie na 7 dni do Barcelos w Portugalii na niezapomnianą przygodę!

Reklamy

Wniosek o dofinansowanie uzyskał 95 punktów na 105 możliwych, zajmując 28 miejsce na 300 złożonych aplikacji i został zatwierdzony do realizacji z przyznaną kwotą dofinansowania w wysokości 177 044 PLN.

Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych 30 Uczniów Szkoły Podstawowej w Nieledwii w obszarze wielojęzyczności, świadomości, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się uczniów, którzy z przyczyn społecznych, rodzinnych, ekonomicznych oraz geograficznych mają utrudniony dostęp do rozwoju edukacyjnego, osobistego i społecznego odpowiadającego posiadanemu potencjałowi.

Reklamy

Projekt będzie zawierał następujące fazy:

Rekrutacja uczestników, w tym potwierdzenie możliwości udziału danego ucznia w programie mobilności ponadnarodowej;

Przygotowanie do mobilności obejmujące zajęcia językowe, kulturowe, pedagogiczne, organizacyjne dla 30 uczestników

Organizacja mobilności zgodnie z zaplanowanym programem merytorycznym i kulturowym

Działania następcze obejmujące program informacyjny, rozpowszechnienie rezultatów, ewaluację, złożenie raportu końcowego.

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć wysoki poziom kształcenia i wychowania uczniów, umożliwiając uczniom jak najlepszy start życiowy oraz poszerzając międzynarodowy wymiar kształcenia.

Wyjazd do Portugalii poprzedzi szereg działań zaplanowanych w planie merytorycznym przedsięwzięcia.

Projekt realizują: Szkoła Podstawowa w Nieledwii (Polska) oraz Escola Secundaria de Barcelos (Portugalia).

Spotkania informacyjne, które przeprowadzi koordynator projektu będą odbywały się w formie stacjonarnej z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego lub za pośrednictwem dostępnych metod komunikowania się na odległość. O terminach będziemy informować w kolejnych artykułach.

(SP w Nieledwi)


Zobacz też:

Nieledew: Lekcje on-line z mieszkańcami Szkocji – ZDJĘCIA

Nieledew: Lekcje on-line z mieszkańcami Szkocji – ZDJĘCIA

LubieHrubie na Twitterze