Udany rok inwestycji drogowych w Gminie Trzeszczany

W ubiegłym roku Gmina Trzeszczany przeprowadziła szereg inwestycji i remontów mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg na terenie gminy.

Reklamy

 

Wykonano między innymi przebudowę drogi gminnej Trzeszczany – Bogucice w miejscowości Trzeszczany, w ramach której wykonano chodniki oraz oznakowane przejścia dla pieszych. Wartość robót wyniosła 511.002,67 zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 355.251,00 zł brutto.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych zmodernizowano również drogę gminną w miejscowości Zadębce, gdzie wartości prac wyniosła 119.342,12 zł brutto, przy poziomie dofinansowania wynoszącym 80% całkowitych kosztów zadania.

Dzięki pozyskanej dotacji udało się również wykonać zadanie polegające na utwardzeniu dna i odwodnieniu wąwozu lessowego w miejscowości Mołodiatycze. Wartość tych prac wyniosła 118.043,11 zł brutto, przy dofinansowaniu na poziomie 71%.

Na drogach gminnych przeprowadzono również prace remontowe w miejscowościach Trzeszczany Pierwsze, Mołodiatycze, Korytna oraz Józefin za kwotę łączna w wysokości 106.441,74 zł brutto, oraz inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Leopoldów, gdzie wydatkowano kwotę 64.217,12 zł brutto.

Łącznie w 2019 roku Gmina Trzeszczany na inwestycje i remonty w zakresie bezpieczeństwa użytkowników dróg wydatkował kwotę 919.046,76 zł brutto, natomiast ogólna kwota zrealizowanych inwestycji wyniosła blisko 1,5 miliona zł.

Dodatkowo, w ramach swojego budżetu, Gmina Trzeszczany udzieliła wsparcia finansowego Powiatowi Hrubieszowskiemu na realizacje zadań związanych z budową chodników w miejscowości Nieledew oraz Zadębce.

Miejmy nadzieję, że bieżący rok będzie równie owocny, jak ten mijający, choć z całą pewnością uzyskanie podobnego poziomu będzie trudne z uwagi na czekającą Gminę Trzeszczany inwestycję dotyczącą termomodernizacji szkoły w miejscowości Trzeszczany Pierwsze, gdzie wartość prac wynosi blisko 3 miliony zł, jednakże dołożymy wszelkich starań aby sprostać oczekiwaniom Naszych mieszkańców.

 

tekst i fot. UG Trzeszczany

 


 

Zobacz też:

POWIAT – Będzie dofinansowanie na termomodernizację szkoły podstawowej w Trzeszczanach

WIADOMOŚCI – Ponad 800 zdarzeń. Straż Pożarna w powiecie hrubieszowskim w 2019 roku w liczbach