UMCS objął patronatem Liceum w Horodle

16 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Horodle dr Leszek Gawrysiak – kierownik Pracowni Geoinformacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie wygłosił wykład „Geoinformatyka – nowe oblicze geografii”.

Reklamy

 

Wykład dra Gawrysiaka odbył się w ramach współpracy Liceum Ogólnokształcącego w Horodle z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Wydział ten objął patronatem Liceum w Horodle.

Wzajemna współpraca, którą ze strony Liceum w Horodle nadzoruje nauczycielka geografii mgr Jadwiga Jastrząb-Pakuła, obejmuje m.in. działania: udzielanie konsultacji naukowych dla nauczycieli i uczniów; prowadzenie przez pracowników UMCS wykładów, zajęć warsztatowych oraz prezentacji multimedialnych z zakresu geografii, geoinformatyki, turystyki i rekreacji; umożliwienie korzystania z księgozbioru i zasobów dydaktycznych wydziału; prowadzenie zajęć terenowych dla uczniów; współpraca ze studentami w ramach kół zainteresowań, wycieczek, projektów, zajęć dodatkowych; udział uczniów w imprezach organizowanych przez Wydział.  

Reklamy

 

 

info i fot. ZS Horodło