Umowa na remont drogi na odcinku Werbkowice-Malice podpisana

8 czerwca podpisano umowę na remont drogi powiatowej na odcinku Werbkowice – Malice.

Reklamy

 

8 czerwca 2020 r. Starosta Hrubieszowski Maryla Symczuk wraz z Wicestarostą Wojciechem Sołtysiakiem, w obecności Wójta Gminy Werbkowice Agnieszki Skubis-Rafalskiej, podpisali umowę na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 3421L Werbkowice – Tyszowce, odcinek Werbkowice – Malice”. Wykonawcę reprezentował właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sadex – Janusz Sadlik.

Zakres prac obejmuje remont drogi powiatowej nr 3431L Werbkowice – Tyszowce, na odcinku Werbkowice – Malice na łącznej długości 3,371 km, na terenie gminy Werbkowice.

Wartość całkowita inwestycji po przetargu to 1 200 000 zł. Gmina Werbkowice zadeklarowała partycypację w zapewnieniu wkładu własnego.

3 czerwca podpisano porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Werbkowice Agnieszką Skubis – Rafalską i Zarządem Powiatu Hrubieszowskiego, w sprawie udzielenia Powiatowi Hrubieszowskiemu pomocy finansowej.

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego wyraża nadzieję, iż wykonawca wywiąże się z realizacji zadania zgodnie z terminem określonym  w umowie, a wykonany remont przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tym odcinku. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.

 

info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie