Umowa na remont drogi w Szpikołosach podpisana

Władze powiatu hrubieszowskiego podpisały umowę na przebudowę drogi powiatowej miejscowości Szpikołosy.

Reklamy

W dniu 4 sierpnia 2020 r. Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk wraz z Wicestarostą Markiem Katą, podpisali umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 3407L Matcze – Kopyłów – Szpikołosy – Dziekanów – Hrubieszów od km 9+450 do km 10+406 w miejscowości Szpikołosy”.

Wykonawcę reprezentował Stanisław Bida – wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o. w Zamościu, które w drodze przetargu nieograniczonego złożyło najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 358 261,24 zł brutto.

Przebudowa drogi powiatowej obejmie odcinek w miejscowości Szpikołosy o łącznej długości 956 m. Nadzór inwestorski nad pracami drogowymi objęła firma MS-PRO Monika Skubisz.

13 sierpnia 2020 r. komisja reprezentująca Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie dokonała wprowadzenia wykonawcy na teren inwestycji.

Zakończenie prac planowane jest na 13 listopada 2020 r.


info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie