Uniwersytet Warszawski bada mieszkańców powiatu hrubieszowskiego

Czego trzeba Twojej gminie? Na takie pytanie starają się odpowiedzieć naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk, zwracając się z prośbą do mieszkańców powiatu hrubieszowskiego o wypełnienie ankiety dotyczącej rozwoju lokalnego.

Reklamy

 

Powiaty hrubieszowski i tomaszowski zostały wybrane do pilotażowych badań w ramach projektu dotyczącego przełamywania barier rozwojowych obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. Badanie realizują wspólnie, na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Projekt jest elementem realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której przewidziano dodatkowe wsparcie dla wybranych obszarów kraju, borykających się z barierami i problemami rozwojowymi.

Celem badania jest opracowanie „Planu Działania” niezbędnego do przełamania barier rozwojowych obszaru hrubieszowsko-tomaszowskiego. Jednym z kluczowych kroków w jego opracowaniu jest zebranie opinii mieszkańców na temat lokalnych problemów i możliwych sposobów ich rozwiązania. Badacze przygotowali ankietę dotyczącą rozwoju lokalnego, do której wypełnienia zachęcają wszystkich mieszkańców powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego. Im więcej ankiet uda się zebrać, tym rekomendacje, które naukowcy przedstawią Ministerstwu, będą lepiej dopasowane do lokalnych potrzeb.

Ankieta dostępna jest pod tym adresem.

Więcej informacji o projekcie badawczym znaleźć można na stronie Euroreg.

 

źródło, grafika: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG / Uniwersytet Warszawski