Upamiętnili 74. rocznicę walk pod Górką-Zabłocie, Smoligowem, Łaskowem, Olszynką, Ameryką

W dniu 15 kwietnia 2018 r. w Górce-Zabłocie odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę walk pod Górką-Zabłocie, Smoligowem, Łaskowem, Olszynką, Ameryką w dniu 14 lutego 1944 r. i 27 marca 1944 r.

Reklamy

 

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą, którą odprawił ks. Leszek Kuron – Wikariusz Parafii pw. Narodzenia NMP w Kryłowie

Po mszy świętej, przy pomniku Pamięci Poległych Partyzantów Hrubieszowszczyzny, odśpiewany został hymn państwowy, następnie Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek powitała wszystkich obecnych oraz wygłosiła przemówienie okolicznościowe, wręczając specjalne podziękowania na ręce Pana Edwarda Falęty, Pani Alicji Koc, Pani Kazimiery Serafin – członków Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej – Koło Gminne w Mirczu oraz Pana Mieczysława Kopczyńskiego – byłego partyzanta. Podczas uroczystości głos zabrała również Pani Alicja Koc oraz Pan Mieczysław Kopczyński.

Reklamy

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu przygotowali krótki montaż słowno-muzyczny.

Poczty sztandarowe wystawili:

– Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Koło Gminne w Mirczu,

– Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Mirczu,

– Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mirczu,

– Ochotnicza Straż Pożarna w Mirczu,

– Ochotnicza Straż Pożarna w Wiszniowie,

– Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi,

– Ochotnicza Straż Pożarna w Mołożowie,

– Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mirczu.

– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu,

– Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu,

– Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie,

– Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie.

Całość wydarzenia poprowadziła Pani Urszula Szwajkowska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu. Oprawę uroczystości zapewniła 9 Mirecka Drużyna Harcerek „Tajemnica”.

Remont pomnika Pamięci Poległych Partyzantów Hrubieszowszczyzny wykonał Henryk Sobczuk „GRANBET”.

Na koniec uroczystości wszyscy obecni mogli skosztować grochówki przygotowanej przez Pana Leszka Mizerskiego.

Wszystkim obecnym, którzy wzięli udział w uroczystości podziękowania składają Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek, Radny Rady Gminy Mircze i Sołtys Wsi Górka-Zabłocie – Ryszard Zwolak oraz członkowie Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej – Koło Gminne w Mirczu.