Uroczysta Sesja Rady Powiatu. Uchwalono budżet na 2016 rok

W dniu 29 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu poprzedzona spotkaniem opłatkowym.

Reklamy


W sesji uczestniczyli Wójtowie, Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Radni Powiatu, Przewodniczący Rad Gmin, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego. W sesji wzięli udział również zaproszeni goście: Dyrektorzy Szkół, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji powiatowych.

Spotkanie miało szczególny, uroczysty charakter. Ostatnia w tym roku sesja była również doskonałą okazją do podsumowań mijającego roku i planów na przyszły 2016 rok.

Reklamy

Zebranych powitał przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Barczuk, a następnie głos zabrał Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa. Starosta Hrubieszowski podsumował najważniejsze inwestycje i dziedziny pracy samorządu powiatowego, dziękował Radzie Powiatu oraz urzędnikom za pracę i poświęcenie.

Wspólnej modlitwie przewodniczył ks. Wiesław Oleszek, który odczytał fragment Ewangelii oraz poświęcił opłatki, którymi połamali się uczestnicy spotkania.

Po tradycyjnych życzeniach opłatkowych odbyła się robocza część sesji, w czasie której uchwalono m. in. budżet, na rok 2016.

Według prognozy dochody powiatu hrubieszowskiego w przyszłym roku wyniosą 65 023 170 zł. Planowane wydatki to 64 130 420 zł. 892 750 tys. nadwyżki budżetowej Zarząd Powiatu ma zamiar wykorzystać na spłatę bieżącego zadłużenia.

 

 

źródło: własne, Starostwo Powiatowe

fot. lubiehrubie.pl