Uroczystości dożynkowe gminy Dołhobyczów

W niedzielę, 1 września rolnicy z gminy Dołhobyczów dziękowali za tegoroczne plony podczas Dożynek Gminno – Parafialnych.

Reklamy

 

„Składamy dziś wieniec żniwny

u ołtarza stóp

wdzięczni, że przy pracy ciężkiej

błogosławi Bóg.

            Razem z wieńcem nasze serca

            składamy w pokorze:

            Pobłogosław nam na roli,

            Wszechmogący Boże.”

 

W niedzielę, 1 września rolnicy z gminy Dołhobyczów dziękowali za tegoroczne plony podczas Dożynek Gminno – Parafialnych. Uroczystości rozpoczęły się korowodem dożynkowym spod Urzędu Gminy do kościoła p.w. M.B. Częstochowskiej w Dołhobyczowie.

Tutaj w asyście pocztów sztandarowych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Kombatantów oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego zostało odprawiona Msza Święta przez ks. Dziekana Krzysztofa Soliło, ks. Stanisława Kicińskiego Proboszcza Parafii w Żniatynie oraz ks. Jana Kota Proboszcza Parafii Prawosławnej w Hrubieszowie. Poświęcono również przepiękne wieńce dożynkowe.

Po tak uroczystej Mszy Świętej barwny korowód dożynkowy przeszedł na boisko, gdzie nastąpiło przekazanie chleba Gospodarzowi Gminy Dołhobyczów Grzegorzowi Drewnikowi. Uczynili to starostowie Edyta Steciuk z Oszczowa i Grzegorz Kłyż z Hulcza.

Zgodnie ze staropolską tradycją świeży bochen chleba został podzielony pomiędzy wszystkich uczestników Święta.

Wiele ciepłych słów do rolników skierował nie tylko Wójt Gminy Dołhobyczów Grzegorz Drewnik ale również i zaproszeni Goście- Jarosław Sachajko Poseł na Sejm, Arkadiusz Bratkowski Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Wojciech Sołtysiak Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego, Józef Kuropatwa Radny Powiatu Hrubieszowskiego.

W trakcie uroczystości dożynkowych został rozstrzygnięty Konkurs na Tradycyjny Wieniec Dożynkowy.

Do konkursu zgłoszona 13 wieńców: Sołectwo Hulcze, Sołectwo Liwcze, Sołectwo Kościaszyn, Zespół „Wrzos”, Sołectwo Horodyszcze, KGW Kościaszyn, Zespół „Serenada”, KGW Chochłów, Sołectwo Chochłów, Sołectwo Chłopiatyn, KGW Gołębie, Sołectwo Witków, Sołectwo Żniatyn.

Wieńce oceniała komisja w składzie: Katarzyna Partyka, Andrzej Marut, Mariusz Trzciński oraz Monika Ożga.

 

Komisja konkursowa postanowiła przyznać:

I miejsce – Sołectwu Hulcze,

II miejsce – Kołu Gospodyń Wiejskich w Gołębiu,

III miejsce – Zespołowi „Serenada” z Dołhobyczowa.

Wyróżnienie przyznano Sołectwu Chochłów.

 

Nagrody za wieńce zostały ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie, Gminę Dołhobyczów i Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

Dożynki to święto radosne i to wydarzenie umilały występy: zespołu tanecznego O Mega, zespołów śpiewaczych z terenu gminy: „Nadbużanki” z Gołębia, „Serenada” z Dołhobyczowa, „Pogranicze” z Przewodowa oraz „Wrzos” z Dołhobyczowa, Kapeli Mireckiej, zespołu Fermata z Telatyna, zespołu Suski z Krosna.

Gwiazdą wieczoru był zespół „Prezydent” z Lublina, a zabawę nocną zapewnił zespół „Pryzmat” z Zamościa.

Dożynki to również integracja mieszkańców i wspólne dziękowanie za plony. To także ogrom pracy i zaangażowanie wielu ludzi.

Dziękujemy Starostom tegorocznych Dożynek Edycie Steciuk i Grzegorzowi Kłyż. Wielkie podziękowanie należy się przedstawicielom Sołectw, które wzięły udział w Konkursie za zaangażowanie i kultywowanie tradycji dożynkowych, sponsorom nagród, pocztom sztandarowym, komisji konkursowej, władzom samorządowym i powiatowym. Dziękujemy za występy wszystkim zespołom i artystom lokalnym.

Dziękujemy za dekoracje dożynkowe Staroście Dożynek Grzegorzowi Kłyżowi. Jeszcze wiele życzliwych osób wspierało nas w przygotowaniu dożynek finansowo, technicznie i organizacyjnie m.in. Stanisław Staszczuk i Alfred Kulikowski, za co gorąco dziękujemy.

Przybyłym mieszkańcom gminy, jak i Gościom wdzięczni jesteśmy za obecność i wspólne świętowanie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie

 

(fot. PCKiR)