23 września 2023

Uwaga ASF! Pomoc w sporządzeniu planu bezpieczeństwa biologicznego

Rolnicy z powiatu hrubieszowskiego, utrzymujący i wprowadzający do obrotu (głównie do masarni i rzeźni) świnie, mogą uzyskać w Zespole Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie pomoc w sporządzenia planu bezpieczeństwa biologicznego.

Reklamy

Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie informuje:

W naszym województwie szerzy się ASF. W związku z tym istnieje potrzeba intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji. Hodowcy trzody chlewnej umieszczający świnie na rynku są zobowiązani do posiadania pisemnego planu bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach oraz wdrażania jego założeń.

Reklamy

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ośrodki Doradztwa Rolniczego we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii będą nieodpłatnie sporządzać plany bezpieczeństwa biologicznego wyżej wspomnianym hodowcom.

Biorąc pod uwagę krótki termin realizacji, tj. do końca listopada bieżącego roku, zwracam się z prośbą do Gmin w powiecie hrubieszowskim o rozpowszechnianie tej informacji podległym sołectwom i ich włodarzom w celu dotarcia do jak najliczniejszej grupy hodowców świń.

Reklamy

Zwracamy się do rolników utrzymujących i wprowadzających do obrotu (głównie do masarni i rzeźni) świnie o kontakt z naszym ośrodkiem w celu sporządzenia takiego planu.

­

Z wyrazami szacunku
p.o. kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie
Elżbieta Hałas


Zobacz też:

Aż 13 wykroczeń w 2,5 godziny. Policyjny dron w akcji na DK-17 (WIDEO)

Aż 13 wykroczeń w 2,5 godziny. Policyjny dron w akcji na DK-17 (WIDEO)