W sądach cywilnych będzie drożej i dłużej czyli planowane zmiany kodeksu postępowania cywilnego w 2019 roku

W sejmie opracowywany jest duży projekt zmian w zasadach prowadzenia procesu cywilnego. Według założenia mają one usprawnić działanie wymiaru sprawiedliwości, nie mniej jednak większość konstrukcji w praktyce wpłynie na wydłużenie, już i tak przedłużających się często ponad miarę postępowań. Z drugiej strony, proces będzie droższy.

Reklamy

 

Doręczenie  za pośrednictwem komornika sądowego – zgodnie z projektowanym przepisem art. 139 1 kpc takie rozwiązanie będzie konieczne, gdy pozwany ( będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej) nie odbiera 2 krotnie awizowanej przesyłki, która zawiera pierwsze pismo w sprawie ( pozew, albo inne pismo wymagające podjęcia obrony swoich praw). Sąd przesyła wówczas takie pismo powodowi i zobowiązuje go do doręczenia za pośrednictwem komornika sądowego. Powód w terminie dwóch miesięcy składa do akt sądowych  potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Takie rozwiązanie niewątpliwie będzie wpływać na przewlekłość postępowania sądowego, ewentualnie jego całkowitą blokadę, z uwagi na możliwość zawieszenia postępowania, a następnie jego umorzenia.

Aktualnie postępowania komornicze prowadzone są niespiesznie, zaś dodatkowe obowiązki nałożone na komorników sądowych, będą skutkować również paraliżem postępowań egzekucyjnych. Prawodawca raczy nie zauważać takiego problemu, bowiem w uzasadnieniu do kodeksu postępowania cywilnego  wskazał, iż: „Doręczenia komornicze są z reguły szybkie, pewne istosunkowo tanie, a także dają szerszą informację co do faktycznego miejsca pobytu adresata niżdoręczenia pocztowe”. W teorii akademickiej, tak pewnie być powinno, ale w praktyce trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy komornik sądowy rzuca swoje czynności i biegnie doręczyć Nasz pozew. Z pewnością większość doręczeń nie będzie skuteczna, zaś wówczas powód będzie musiał udowodnić, że adresat korespondencji pod wskazanym adresem zamieszkuje. Informacja o formalnym zameldowaniu w takiej sytuacji może okazać się niewystarczająca, bowiem jest to wyłącznie domniemanie zamieszkiwania, które może zostać obalone, przez wykazania, że dana osoba nie przebywa pod danym adresem. Instytucja ta wpływanie również na zwiększenie kosztów postępowania, bowiem za działania komornika sądowego, trzeba będzie uiścić dodatkowe wynagrodzenia. Konieczne będą również wydatki na uzyskanie dowodu na zamieszkiwanie danej osoby pod wskazanym adresem. Koszty takie w pierwszej kolejności obciążą powoda, bowiem dopiero w rozstrzygnięciu kończącym sprawę Sąd orzeka o kosztach procesu.

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, iż ustawodawca w taki sposób premiujezachowania polegające na niewywiązywaniu się ze swoich zobowiązań, unikaniu kontaktu z wierzycielami,  nieaktualizowaniu zmian swoich danych adresowych ( np. w zawieranych umowach czy dokumentach kierowanych do kontrahentów)  albo po prostu unikaniu odebrania korespondencji, w nadziei, że może się upiecze.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie