W Werbkowicach powstanie nowoczesne i funkcjonalne targowisko

Z brakiem przystosowanego targowiska, z właściwie zagospodarowaną przestrzenią, Werbkowice borykają się od wielu lat. „Plac targowy” przy ul. Zamojskiej w pobliżu stadionu pozbawiony jest podstawowej infrastruktury technicznej tak ważnej dla kupujących mieszkańców oraz sprzedawców.

Reklamy

 

W wyniku zamierzeń rewitalizacyjnych podjętych przez Gminę Werbkowice, a dotyczących terenu znajdującego się przy ul. Piłsudskiego zajmowanego dawniej przez gospodarstwo rolne IUNG w Puławach – RZD w Werbkowicach, powstanie tam nowoczesne targowisko z:

– zadaszeniem nad 20 stanowiskami handlowymi rozmieszczonymi po obu stronach zadaszonego ciągu pieszego przewidzianego dla klientów oraz 4 otwarte stanowiska;

– budynkiem administracyjno-socjalnym z WC;

– miejscami parkingowymi dla samochodów; ciągami pieszymi i pieszo-jezdnymi.

Cały teren będzie ogrodzony, oświetlony oraz monitorowany.

Na realizację zadnia gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 782 055 zł z Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Zdjęcia na profilu Gminy Werbkowice >>


źródło i fot. UG Werbkowice