Walka z terroryzmem – ćwiczenia służb specjalnych w Dołhobyczowie

Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z wykorzystaniem płynnych materiałów wybuchowych w porcie lotniczym oraz przemytem materiałów radioaktywnych na przejściu granicznym to cel ćwiczeń zgrywających dla jednostek specjalnych, w których wzięli udział funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, a także zagraniczni partnerzy.

Reklamy

 

„Zapobieganie  i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E – budowanie potencjału podmiotów uczestniczących w wykrywaniu i ograniczaniu ryzyk CBRN-E” to nazwa projektu, który realizuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Głównym jego celem jest wzmocnienie zdolności organów ścigania do zarządzania ryzykiem związanym z incydentami z wykorzystaniem broni masowego rażenia oraz wzmacnianie współpracy między organami ścigania podczas sytuacji kryzysowych. Na jego realizację w grudniu 2016 Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie podpisała umowę grantową z Komisją Europejską.  Projekt został współfinansowany z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Projekt jest skierowany do funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Portu Lotniczego Lublin, Estońskiej Policji i Straży Granicznej, Słowackiej Straży Granicznej oraz innych jednostek Policji w Polsce.

Zgodnie z założeniami, lubelscy policjanci w tym roku wzięli udział w  wizycie studyjnej w Estonii oraz na Słowacji. Kolejnym punktem programu były ćwiczenia dowódczo sztabowe przeprowadzone na lotnisku w Lublinie oraz na przejściu granicznym w Dołhobyczowie.

W połowie października zrealizowany został  pierwszy panel szkoleniowy.  W ćwiczeniach, które odbyły się na terenie Portu Lotniczego Lublin oraz na poligonie w Sitańcu wzięli udział przedstawiciele Samodzielnych Pododziałów Antyterrorystycznych Policji w Lublinie, Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Łodzi, Rzeszowie i Olsztynie, Nadbużanskiego Oddziału Straży Granicznej, Służby Ochrony Lotniska, Centralnego Biura Śledczego Policji, Koordynator ds. Zagrożeń CBRN Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz partnerzy zagraniczni – Zarząd Policji i Straży Granicznej w Estonii i Policja Graniczna i ds. Cudzoziemców Republiki Słowackiej w Sobrance.

Podczas zajęć teoretycznych omówino właściwości oraz skutki oddziaływania płynnych materiałów wybuchowych i radioaktywnych, sposoby identyfikacji oraz fizykochemiczne właściwości ujawnionych substancji o właściwościach wybuchowych, sposoby zabezpieczania śladów, a także planowanie i realizację działań kontrterrorystycznych.

Z kolei podczas praktycznych zajęć na poligonie w Sitańcu pirotechnicy mieli okazję poznać sposoby tworzenia oraz uzyskiwania materiałów wybuchowych domowej produkcji, sposoby kamuflowania, ich skutki oddziaływania na otoczenie, a także sposoby kamuflowania różnego rodzaju materiałów wybuchowych w działalności przestępczej.  Jednocześnie jednostki specjalne Policji i Straży Granicznej doskonalili umiejętności prowadzenia walki w przypadku  wystąpienia zagrożeń z wykorzystaniem płynnych materiałów wybuchowych.

Końcowym i najważniejszym elementem panelu były ćwiczenia zgrywające dla jednostek specjalnych, wspieranych przez funkcjonariuszy sztabowych i negocjatorów, przeprowadzone w Porcie Lotniczym Lublin. Służby ćwiczyły koordynację wspólnych działań podczas zagrożenia związanego ze znalezieniem materiałów wybuchowych na lotnisku. 

Przemyt materiałów radioaktywnych przez granicę oraz zagrożenie płynnymi materiałami wybuchowymi to z kolei założenie drugiego panelu szkoleniowego, które odbyło się przed kilkoma dniami  na przejściu granicznym w Dołhobyczowie.

W całości przedsięwzięcia uczestniczyli zagraniczni obserwatorzy.

 

Wideo >>

 

źródło i fot. KWP Lublin