Werbkowice: Gminny Dzień Edukacji Narodowej (ZDJĘCIA)

Gminny Dzień Edukacji Narodowej odbył się 14 października w sali widowiskowej GOK w Werbkowicach.

Reklamy

Otwierając uroczystości Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska przywitała dyrekcję, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i innych pracowników z placówek oświatowych z terenu gminy Werbkowice.

Wyraziła wdzięczność za zaangażowanie, poświęcenie i odpowiedzialność w codziennej pracy z uczniami. Życzyła wszystkim sukcesów w pracy, nieustającej aktywności i kreatywności, aby zawód nauczyciela cieszył się powszechnym szacunkiem, przynosił oczekiwane efekty i dawał jak najwięcej powodów do satysfakcji.

Nagrodą Wójta Gminy zostało wyróżnionych 5 nauczycieli. Wszyscy nagrodzeni otrzymali nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy i kwiaty.

Listy gratulacyjne otrzymali również dyrektorzy ze wszystkich szkół z terenu Gminy Werbkowice.

W drugiej części uroczystości odbył się występ Kapeli Podwórkowej STAH z Werbkowic.

Cała uroczystość przebiegała w miłej, sentymentalnej atmosferze przy słodkim poczęstunku.

­

(info i fot. Gmina Werbkowice)


Zobacz też:

Dzień Edukacji Narodowej w Mirczu (ZDJĘCIA)

Dzień Edukacji Narodowej w Mirczu (ZDJĘCIA)

LubieHrubie na Instagramie