Werbkowice: II Gminny Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży 2015

Wójt Gminy Werbkowice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach zapraszają do udziału w II Gminnym Konkursie Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży pod nazwą „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”.

Reklamy

 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Werbkowice (przedszkola, w tym punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe i gimnazja).

 

Cel konkursu:
Rozbudzanie szacunku do kultury ludowej poprzez zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami wielkanocnymi,propagowanie różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi własnej, promocja szczególnie utalentowanych autorów oraz uzyskanie prac o znacznych walorach artystycznych.

 

Techniki: 
Dowolne techniki na podłożu papierowym
Maksymalny format prac 15×21 cm

 

Kategorie wiekowe:
Wiek uczestników od 4 do 15 lat.

Konkurs rozstrzygany będzie w czterech kategoriach wiekowych:

1) Przedszkola (4 – 6 lat)
2) kl.I – kl.III szkoły podstawowe
3) kl.IV – kl.VI szkoły podstawowe
4) kl.I – kl.III gimnazjum

 

Ocena prac:
Przy ocenie prac pod uwagę brane będą takie elementy jak: walory artystyczne, zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki, pomysłowość i estetyka pracy.

 

Nagrody:
Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy.
O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

 

Inne warunki:
Każda praca powinna zawierać dokładne dane o autorze pracy oraz imię i nazwisko nauczyciela. Prace należy składać do Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach, do dnia 13 marca 2015 r. (decyduje data wpływu).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 16 marca 2015r.

Spotkanie z autorami nagrodzonych prac oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w dniu 17 marca 2015 r. o godz. 11.00 w holu Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach.

Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora.

Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów: 84 657 20 32, 84 657 20 78, e-mail: gok@werbkowice.pl.

Temat konkursu jest prosty i zrozumiały, życzymy więc owocnej pracy twórczej i wytrwałości.

Do zobaczenia 17 marca 2015 r.źródło: UG Werbkowice