29 września 2023

Werbkowice: Informacja dla podopiecznych i interesantów GOPS

W celu zapobiegania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach zwraca się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w ośrodku.

Reklamy

 

Pracownicy GOPS proszą o uprzedni kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

 

Pomoc społeczna: tel. 84 657 21 33

Reklamy

email: gopswerbkowice@op.pl

za pośrednictwem Poczty Polskiej

Reklamy

Wnioski do pobrania:

Wniosek o pomoc

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie majątkowe

 

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze (500+):

tel. 84 657 21 77

email: gopswerbkowice@op.pl

za pośrednictwem Poczty Polskiej

Wnioski do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

Wnioski oraz dokumenty dotyczące rozpatrzenia spraw można składać mailowo, przesyłając skan wypełnionych dokumentów lub wrzucać do skrzynki pocztowej zlokalizowanej przy wejściu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach od ul. Staszica w godz. 7:30 – 15:00 (z podaniem nr telefonu wnioskodawcy).

Ponadto wnioski na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze można składać drogą elektroniczną za pomocą: platformy ePUAP, bankowości elektronicznej.

 

info: UG Werbkowice