Werbkowice: IV Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, Wójt Gminy Werbkowice, Rada Gminy Werbkowice, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie zapraszają na IV Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych, który odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2014 roku w Sali Widowiskowej GOK Werbkowice.

Reklamy


IV MIĘDZYPOWIATOWY FESTIWAL ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

 

Program:

 

8 listopada (sobota) 2014r.

GODZ. 11.00 – OFICJALNE OTWARCIE FESTIWALU

GODZ. 11.10 – ROZPOCZĘCIE PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH

1. Felicja Matczuk Gokit Dorohusk
2. Olszak Aleksandra Czerniczyn
3. Beata Żbik Gok Białopole
4. Zdzisława Szewczuk Gok Białopole
5. Oliwia Solarska Gok Wołajowice
6. Wanda Urbansky, Mieczysław Sidoruk Gokit Dorohusk
7. „Teosinki” z Teosina Gokit Dorohusk
8. „Interia X” Gok Dubienka
9. „Ale Babki” Gokit Dorohusk
10. Patrycja i Szymon Gok Białopole
11. „Pojednanie” z Ostrówka Gok Trzeszczany
12. „Metamorfoza” Gok Białopole
13. „Kresowianki” z Żabcza Pckir Dołhobyczów
14. „Udryczanki” z Udrycz Gok Stary Zamość
15. „Jarzębinki” Gck Żmudź

PRZERWA TECHNICZNA

16. „Pokolenie” z Kułakowic Pierw. Gok Wołajowice
17. „Kresowianie z Hrebennego Gok Horodło
18. „Parzanki” z Paar Gok Susiec
19. „Górzanki” z Gozdowa Gok Werbkowice
20. „Ostrowiacy” Gok Trzeszczany
21. „Staszicowiacy” Gok Uchanie
22. „Czerwone Róże” Gok Wołajowice
23. „Ogrodniczki” Kgw Łabuńki Pierwsze
24. „Horodlacy” z Horodła Gok Horodło
25. „Nadzieja” Gok Uchanie
26. „Stokrotki” Gok Trzeszczany
27. „Kopyłowianie” z Kopyłowa Gok Horodło
28. „Nadbużanie” z Horodła Gok Horodło
29. „Zuzanki” z Moniatycz Gok Wołajowice
30. „Sami Swoi” z Kopyłowa Gok Horodło

 

9 listopada (niedziela) 2014r.

GODZ. 11.10 – ROZPOCZĘCIE PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH

1. „Lotos” Gok Werbkowice
2. Helena Kojder Gok Wołajowice
3. „Dana Dana” Gok Werbkowice
4. „Anna i Krzyś” Gok Werbkowice
5. „Koral” z Kapelą Gmina Kamień
6. „U Rodzinki” Gok Rejowiec
7. Franciszka Bydychaj Sok Leśniowice
8. „Duet z zespołu Sielanki” Sok Leśniowice
9. „Sami Swoi” z Rejowca Gok Rejowiec
10. „Jutrzenka” z Czerniczyna Gok Wołajowice
11. „Kumowianki” z Kumowa Major. Sok Leśniowice
12. „Rakołupianki” z Rakołup Sok Leśniowice
13. „Zespół Śpiewaczy z Kapelą
z Honiatycz” Gok Werbkowice
14. „Sielanki” z Sielca Sok Leśniowice
15. „Pogranicze” z Przewodowa Pckir Dołhobyczów
16. „Wójtowianie” z Krasnobrodu Kdk Krasnobród