Werbkowice: Kolejna pomoc żywnościowa dla potrzebujących

W dniach 21 – 22 lutego 2019 r. dystrybuowana będzie w Werbkowicach druga transza pomocy żywnościowej.

Reklamy

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje na terenie gminy Werbkowice dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018.

W dniach 21-22 lutego 2019 r. w godzinach 9:00-15:00 dystrybuowana będzie druga transza pomocy w punkcie wydawania żywności w hali sportowej w Werbkowicach (wejście ul. Mickiewicza).

Żywność będzie wydawana zgodnie z listą osób i rodzin zakwalifikowanych do pomocy przekazanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach (tel. 84 657 21 33).

 

źródło: UG w Werbkowicach