Werbkowice: Konflikt i wizyta wojewody

4 września o godzinie 19, w Szkole Podstawowej w Werbkowicach odbyło się spotkanie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki z nauczycielami, radą rodziców, inspektorem oświaty, dyrekcją szkoły, przedstawicieli Rady Gminy oraz wójt Agnieszką Skubis-Rafalską.

Reklamy

Celem spotkania było załagodzenie konfliktu związanego z odwołaniem dyrektora Szkoły Podstawowej w Werbkowicach.

14 sierpnia wojewoda unieważnił zarządzenie wójt gminy Werbkowice Agnieszki Skubis-Rafalskiej odwołujące Annę Woś ze stanowiska dyrektora miejscowej szkoły podstawowej stwierdzając, że zostało to zrobione niezgodnie z prawem. Wójt może teraz przyjąć tę decyzję lub zaskarżyć ją do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Grupa mieszkańców żądała od Wojewody usunięcia ze stanowiska wójta pani Agnieszki Skubis-Rafalskiej, jednak Wojewoda poinformował, że nie ma takich uprawnień. Przypomniał o możliwości zorganizowania przez mieszkańców w tej sprawie referendum, za co otrzymał od zebranych gromkie oklaski (poniżej wypowiedź wojewody).

Swoje niezadowolenie z zaistniałej sytuacji niektórzy mieszkańcy wyrazili na banerach umieszczonych na samochodach i szkolnym ogrodzeniu.


info, wideo i fot. uczestnicy spotkania