Werbkowice: Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola Bajka

Ogłoszono konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach. Termin składania aplikacji upływa 8 sierpnia.

Reklamy

 

Wójt Gminy Werbkowice ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach, przy ul. Piłsudskiego 4.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach, w terminie do dnia 8 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Werbkowicach, przy ul. Zamojskiej 1, 22-550 Werbkowice, pokój nr 2 (sekretariat), do godziny 15.30.

Reklamy

 

Szczegóły >>

 

(źródło: UG Werbkowice)