2 grudnia 2023

Werbkowice: Magia Słowa – rozstrzygnięcie III Powiatowego Konkursu Poetyckiego

24 września, w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach wręczono nagrody w III Powiatowym Konkursie Poetyckim „Magia Słowa”.

Reklamy

W tym roku na konkurs nadesłano 6 prac.

Po wcześniejszym zapoznaniu się z pracami uczestników, komisja w składzie:

Reklamy

– Muzyczuk Marzanna – bibliotekarz, instruktor ds. recytacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie

– Anna Kistelska – instruktor ds. literatury i recytacji w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie

– Bożena Fornek – instruktor literatury w Zamojskim Domu Kultury

postanowiła przyznać 2 równorzędne nagrody:

– Pani Małgorzacie Skowron z Hrubieszowa za wiersz „Księżyc i matka” (za jednorodną kompozycję, prostotę stylu i języka),

– Panu Zbigniewowi Cichowlazowi z Teptiukowa za wiersz „Poranek” (za poetycki obraz budzącego się dnia, odznaczający się zdyscyplinowaną formą i spójnością tematyczną).

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.


info i fot. GOK Werbkowice