Werbkowice: Mali recytatorzy

12 marca w Gminny Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbył się XIII Gminny Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków pod hasłem „Muzyka w słowie zaklęta”.

Reklamy

 

W konkursie uczestniczyło 26 recytatorów – przedszkolaków z terenu gminy Werbkowice.

Komisja w składzie:

– Marzanna Muzyczuk – przewodnicząca komisji, bibliotekarz Filii nr 1 MBP Hrubieszów, instruktor ds. recytacji;

– Zofia Dragan – bibliotekarz GBP w Uchaniach;

– Agnieszka Pawlos – instruktor ds. aktywizacji dzieci i młodzieży w GOK Werbkowice;

po wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich prezentacji za interesującą i właściwą interpretację tekstu, sposób prezentacji i ogólny wyraz artystyczny postanowiła przyznać nagrody następującym recytatorom:

– Hannie Szewczuk z Punktu przedszkolnego w Honiatyczach,

– Karolowi Dulibanowi z Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach,

– Emilii Jakubiak z Przedszkola Samorządowego „Bajka” z Werbkowic.

 

Ponadto komisja przyznała wyróżnienia:

– Kornelii Dyjak z Przedszkola Samorządowego „Bajka”,

– Kamili Maćkowskiej z Przedszkola Samorządowego „Bajka”,

– Milenie Kordończuk z Przedszkola Samorządowego „Bajka”.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

(info i fot. GOK w Werbkowicach)