Werbkowice: Nabór do klas pierwszych szkoły podstawowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach informuje, że od dnia 11 marca do dnia 12 kwietnia trwa rekrutacja dzieci do klasy I szkoły podstawowej.

Reklamy

 

Zapisu można dokonywać w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 7:00 – 15:00. Zebrane dane osobowe zostaną wykorzystane tylko do celów rekrutacji.

Kontakt telefoniczny pod numerem 084 657 26 03.