Werbkowice: Nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. Spotkaniu towarzyszyło wręczenie nagród nauczycielom, wyróżniającym się dużym zaangażowaniem w pracę wychowawczo-naukową.

Reklamy

 

W tym roku nagrody z rąk Wójta Gminy Werbkowice, Lecha Bojko, otrzymały: Elżbieta Bieńkowska-Bulisz, Anna Kolęda, Aneta Kaczoruk i Katarzyna Płonkowska. Nagrodę w imieniu Zdzisławy Kozioł przyjęła dyrektor Marta Pietrusiewicz.

Spotkaniu towarzyszyła piękna akademia przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach pod kierunkiem Anny Woś, Anny Lasko oraz Anny Czarneckiej.

Podczas Święta Edukacji Narodowej padło wiele serdecznych słów wdzięczności wobec wszystkich nauczycieli. Obecnością zaszczyciła Agnieszka Skubis-Rafalska, która w imieniu swoim oraz Wojewody Lubelskiego złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom.

 

tekst i fot. Ewa Bulisz