Werbkowice: Obchody Święta Narodowego 3 Maja

W kościele parafialnym w Werbkowicach została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny przez ks. Adama Siedleckiego, okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Stanisław Burda. Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli wraz z pocztami sztandarowymi pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.

Reklamy

Po odegraniu Hymnu Narodowego i wciągnięciu flagi narodowej na maszt przez harcerki działające przy ZS w Werbkowicach zostały złożone wieńce, kwiaty i zapalone znicze przez delegacje:

– Dzieci i młodzieży z terenu gminny Werbkowice (Przedszkole Samorządowe „Bajka”, PSP Malice, PSP  Hostynne, PSP Gozdów, PSP Podhorce, PSP Terebiń);

Reklamy

– Władze Gminy (Wójt Gminy Pan Lech Bojko, Przewodniczący Rady Gminy Werbkowice Pani Małgorzata Wojturska, Radni);

– Komitet Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach;

– Przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego;

– Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej;

– Sołtys Wsi Werbkowice Stanisław Stachniuk;

– Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.

Następnie w przemówieniu głos zabrał Wójt Gminy Lech Bojko, mówiąc o genezie Konstytucji 3 Maja, zaprosił również mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz gminy Naszej Małej Ojczyzny.

Później zebrani udali się do amfiteatru przy GOK w Werbkowice gdzie wysłuchali i obejrzeli krótką część artystyczną przygotowaną przez dzieci i młodzież z ZS w Werbkowicach.

 

Zdjęcia »

 

Info i fot. UG Werbkowice