Werbkowice: Ostatnia sesja Rady Gminy. Nowa ulica, bezpieczne zadłużenie gminy

13 listopada odbyła się 45 i zarazem ostatnia Sesja Rady Gminy Werbkowice kadencji 2014 – 2018.

Reklamy

 

Radni Gminy Werbkowice uchwalili dzisiaj Status Gminy Werbkowice.

Radni przegłosowali jednogłośnie Uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku na rok 2019.

W związku z tym, że Rząd podniósł do 54,36 zł.za kwintal żyta co stanowi w przeliczeniu 135,90 zł.za hektar.

Rada Gminy Werbkowice w dniu dzisiejszym obniżyła górną stawkę Prezesa GUS do 42 zł. za kwintal żyta, co w przeliczeniu wynosi 105 zł.za hektar, podatek rolny na 2019 rok dla rolników z Gminy Werbkowice nie został podniesiony.

Została uchwalona też Uchwała w sprawie nadania nowej ulicy w Werbkowicach.

Po przeciwnej stronie cmentarza w Werbkowicach budują sobie dom jako pierwsi, moi przyjaciele Basia i Sławek.

Różne były propozycje nazwy nowej ulicy, padły dwie nazwy które nie do końca były akceptowalne przez strony.

Ale 11 listopada wpadła mi pewna myśl do głowy, po czym natychmiast zadzwoniłam do Basi i doradziłam żeby poszła raniutko dzisiaj do Urzędu Gminy i tak się też stało, Wójt wprowadził Uchwałę do porządku obrad.

Nowa ulica w Werbkowicach będzie się nazywała 100 -lecia Odzyskania Niepodległości. (jestem bardzo zaszczycona i szczęśliwa że mój pomysł został zrealizowany. Dziękuję !!!)

W związku z tym, że krążą różne dziwne i nieprawdziwe informacje a nawet takie że zostało ukryte 20 milionów długu Gminy Werbkowice, więc zapytałam na posiedzeniu Komisji Stałych panią Skarbnik jaki jest naprawdę dług Gminy Werbkowice.

Dług Gminy Werbkowice (kredytów zaciągniętych) uwzględniający spłatę kredytów do dnia 31.12.2018 wynosi 14 milionów 395 tysięcy 245 złotych i 17 groszy.

Budżet Gminy Werbkowice wynosi 39 161 587,07.

Regionalna Izba Obrachunkowa opiniuje wszystkie samorządy w kwestii projektu budżetu jak i zaciągania kredytów.

Opinia RIO wydała dla Gminy Werbkowice pozytywną opinię stwierdzając że zadłużenie dla Gminy Werbkowice jest całkowicie bezpieczne i w z związku z tym Gminie Werbkowice nie grozi bankructwo.( Można to sprawdzić wchodząc na BIP Gminy Werbkowice w zakładkę budżet)

 

P.S. Na zdjęciu jest wydruk kredytów zaciągniętych na inwestycje w Gminie Werbkowice.

Zawsze do środków unijnych pozyskanych na inwestycje, każdy samorząd musi dołożyć swoje środki, a wiadomo że jeżeli nie ma to zaciąga kredyty.

Wiadomo że chciałoby się więcej inwestycji zrobić dla Gminy Werbkowice pozyskując środki unijne, ale to się wiąże z tym że trzeba brać następne kredyty inwestycyjne.

 

Zdjęcie >>

 

Danuta Muzyczka