Werbkowice: Oświadczenie Danuty Muzyczki o ewentualnym kandydowaniu na wójta gminy

Szanowni państwo, na prośbę bardzo dużej ilości mieszkańców Gminy Werbkowice, z różnych grup społecznych, oświadczam, że jeżeli referendum będzie ważne, a odwołanie dotychczasowego wójta dojdzie do skutku – to będę kandydowała na Wójta Gminy Werbkowice.

Reklamy

Danuta Muzyczka – OŚWIADCZENIE

13 grudnia 2020 roku w Gminie Werbkowice Komisarz Wyborczy w Zamościu, na wniosek inicjatorów zarządził referendum w sprawie odwołania obecnego Wójta Gminy Werbkowice, przed upływem kadencji.
Referendum organizuje Gmina Werbkowice i żeby referendum było ważne, musi wziąć udział ponad 2400 uprawnionych do głosowania w Gminie Werbkowice.

Reklamy

Urząd Gminy organizuje wszystkie komisje i obwody wyborcze w Gminie Werbkowice i tak, jak na wyborach prezydenckich, będzie zachowany reżim sanitarny, czyli głosujący muszą mieć zakryty nos i usta, a w lokalu wyborczym będą zapewnione środki dezynfekujące.

Listy i karty do głosowania, po przeliczeniu głosów przez komisje obwodowe, zostaną zapakowane, zaplombowane, po czym dostarczone do Komisarza Wyborczego w Zamościu.

Referendum to forma głosowania o charakterze powszechnym, będąca przejawem demokracji bezpośredniej. Dzięki referendum, to mieszkańcy Gminy mogą w tym konkretnym przypadku podjąć decyzję, bo gwarantuje im to Konstytucja.

Mamy w Polsce wolność słowa, myśli i poglądów, więc 13 grudnia 2020 roku mieszkańcy naszej Gminy mogą zagłosować albo na „tak”, albo na „nie” – bo mają takie prawo, a my wszyscy uszanujemy ich wybór.

Szanowni państwo, na prośbę bardzo dużej ilości mieszkańców Gminy Werbkowice, z różnych grup społecznych, oświadczam, że jeżeli referendum będzie ważne, a odwołanie dotychczasowego wójta dojdzie do skutku – to będę kandydowała na Wójta Gminy Werbkowice.

Długo się zastanawiałam nad podjęciem tej decyzji, gdyż wiem, jaka odpowiedzialność i wyzwanie stoją przed Wójtem naszej Gminy, szczególnie w obecnym czasie.

Ponieważ moim życiowym mottem jest służenie dobru Gminy Werbkowice, co od dwunastu lat dostrzegli mieszkańcy, dając mi kredyt zaufania poprzez głosowania na mnie, na radną gminną i powiatową. W związku z tym nie mogę, nie uszanować ich prośby.

Wieść Gminna niesie, że jeżeli referendum się uda, to oprócz mnie będą kandydować na Wójta jeszcze dwaj panowie, a to oznacza, że mieszkańcy Gminy Werbkowice będą mieli alternatywę w wyborze swojego kandydata.

­

Danuta Muzyczka