Werbkowice: Promocja edycji wierszy dla dzieci Stanisława Buczyńskiego

18 czerwca 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Werbkowicach odbyło się spotkanie dla dzieci promujące edycję wierszy dla dzieci Stanisława Buczyńskiego pt. „Ptaszęca orkiestra i wiersze wybrane dla dzieci”.

Reklamy

W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Werbkowicach.

W trakcie spotkania przedstawiono biografię pisarza, zapoznano dzieci z jego twórczością. Następnie zostały przeczytane wszystkie wiersze z edycji tomiku.

Reklamy

Podczas spotkania prowadzone były rozmowy o tematyce wierszy: opisach przyrody, zachowaniu zwierząt, szczególnie ptaków, przyrodzie polskiej wsi, którą sławił w swoich wierszach Stanisław Buczyński.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, dzieci z uwagą słuchały wierszy i chętnie włączały się do dyskusji.

Wydanie tomiku było możliwe dzięki realizacji operacji pt. „Tworzenie i upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej”. Operacja realizowana była w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW 2007 – 2013.


Zdjęcia »


GOK Werbkowice