Werbkowice: Przestaje obowiązywać zakaz handlu na targowiskach

Urząd Gminy w Werbkowicach poinformował, że przestaje obowiązywać zakaz handlu na targowiskach przy ul. Konopnickiej oraz na targowisku Mój Rynek przy ul. Piłsudskiego.

Reklamy

 

W związku z apelem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trosce o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej, polskiej żywności, zachowanie bytu rolników i sprzedawców Urząd Gminy w Werbkowicach informuje, że przestaje obowiązywać zakaz handlu na targowiskach w m. Werbkowice przy ul. Konopnickiej oraz na targowisku Mój Rynek przy ul. Piłsudskiego.

W związku z pandemią władze gminy proszą o zachowanie szczególnych środków ostrożności, o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz podstawowych zasad, które znajdują się na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego, m.in. o to. żeby:

– stosować właściwą higienę rąk,

– stosować higienę kaszlu i oddychania,

– stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością,

– ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,

– zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra),

– w miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.

 

Osoby pracujące przy dostawie i sprzedaży żywności na targowiskach, bazarach – na straganach, w sklepikach, stoiskach powinny:

– ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;

– zaleca się ograniczanie możliwości samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych pieczywa – wskazane jest podawanie i pakowanie przez sprzedającego produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;

– podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;

– dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi;

– nie dopuszczać do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają objawy zakażenia dróg oddechowych, nawet łagodny kaszel albo gorączkę, w przypadku nieprzestrzegania tych zasad nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi;

– zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra), dotyczy to całego targowiska, gdzie nie powinno się znajdować zbyt wiele osób.

– osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy powinny zachować dystans 1,5 m.

 

UWAGA!

Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie/produkcji żywności!

Zalecenia GIS 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/

 

info: UG Werbkowice