Werbkowice: Przez rok zebrano ponad 21 tys. na remont kościółka

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej. W czasie od 02.09.2013 roku do 01.09.2014 roku Stowarzyszenie na Rzecz Remontu Drewnianego Kościoła Zabytkowego w Werbkowicach przeprowadziło publiczną zbiórkę pieniędzy na warunkach określonych w Decyzji nr 2/2013 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 30.08.2013 roku.

Reklamy


Zebrano 21 245 zł 15 gr (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych, piętnaście groszy) z czego kwota 20 795 zł 15 gr została zebrana do puszek kwestarskich, a pieniądze w ilości 450 zł wpłacono na konto Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia zbiórkę przeprowadzili społecznie, bez kosztów.

W/w kwota w całości została wpłacona na konto Parafii Werbkowice „Remont Kościółka”.

Stowarzyszenie dziękuje wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli remont oraz mediom, w tym Hrubieszowskiej Gazecie Internetowej LubieHrubie za wsparcie medialne.

 

Prezes Zarządu

Zygmunt Bogdan Sawa

 

Wiceprezes Zarządu

Marian Majewski

 

Werbkowice, dnia 08.09.2014 roku.


fot. Mariusz Sawa