Werbkowice: Rozstrzygnięto II edycję konkursu literackiego na bukolikę

18 września 2014 roku, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Werbkowicach odbyło się rozstrzygnięcie II Powiatowego Konkursu Literackiego im. Stanisława Buczyńskiego na bukolikę.

Reklamy

Konkurs miał na celu nawiązanie do najlepszych tradycji literackich przez wybór gatunku poetyckiego tj. bukoliki, rozbudzenie zainteresowania urokami wsi polskiej oraz promowanie osób uzdolnionych literacko.

Powołana przez organizatorów komisja konkursowa w składzie: Marzanna Muzyczuk – przewodnicząca  oraz Małgorzata Skowron i Daniel Buchowiecki – członkowie, postanowiła przyznać jedną  nagrodę za wysoki poziom artystyczny, nawiązanie do tradycji oraz kulturę artystyczną Pani Annie Wandzie Góra za utwór Babunia (z cyklu Wspomnienia).

 

Wyróżnienia przyznano:

Pani Lili Buczyńskiej za utwór: Znam taką wieś…

Pani Ewie Puszek-Nowak za utwór: I cóż nam dajesz wiosno

Pani Wiesławie Nawrockiej za utwór: Jak ja kocham Jesień

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które zostały ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.  Pamiątkowe książki przekazano również jurorom. Finał konkursu stał się także okazją do wymiany doświadczeń artystycznych i rozmów o poezji.

 

Konkurs zrealizowano w ramach programu „Tworzenie i upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej”. Operacja realizowana była w zakresie małych projektów w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW 2007-2013.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach