Werbkowice: Spotkanie oświatowe w Urzędzie Gminy

W dniu 28 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Werbkowice Wójt Gminy Werbkowice Pan Lech Bojko uroczyście wręczył Akt Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Pani Agnieszce Mękal – nauczycielowi Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach, która w lipcu br. zdała egzamin przed powołaną komisją egzaminacyjną, uzyskując tym samym stopień nauczyciela mianowanego.

Reklamy

 
 
W uroczystości wręczenia awansu uczestniczyli również: Pan Sławomir Bednarczuk – insp. ds. oświaty, Pani Krystyna Krawczyk – Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Bajka” oraz Pani Anna Kolenda – Zastępca Dyrektora Przedszkola.
 
Ponadto, podczas spotkania, Pan Wójt wręczył nagrodę pieniężną Pani Krystynie Krawczyk – Dyrektorowi Przedszkola „Bajka”, która z dniem 31 sierpnia 2014r., w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zakończyła pracę na stanowisku dyrektora i nauczyciela Przedszkola.
 
Pani Krystyna Krawczyk związana była z werbkowickim Przedszkolem od 1979 r., początkowo pracowała jako wychowawca, nauczyciel, a od 1999 r. oprócz pracy na stanowisku nauczyciela, pełniła funkcję dyrektora Przedszkola.
 
Pan Wójt podziękował Pani Dyrektor za wieloletnią pracę w oświacie, wyrażającą się obowiązkowością, solidarnością, lojalnością, kompetencją i zaangażowaniem na rzecz Przedszkola i samorządu Gminy Werbkowice, czego dowodem wielokrotnie były radość rodziców i uśmiechy na twarzach dzieci.
 
 
 
źródło: UG Werbkowice