Werbkowice: Stypendia dla najlepszych uczniów

Za szczególne osiągnięcia w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 czternastu najlepszych uczniów wytypowanych przez szkoły prowadzone lub dotowane przez Gminę Werbkowice otrzymało jednorazowe stypendia ze środków prywatnych w wysokości po 150 zł. Łącznie pula środków przeznaczona na stypendia wyniosła 2100 zł.

Reklamy

 

Stypendia otrzymali:

KAMIL SEMAJ, uczeń klasy IIIa w Szkole Podstawowej w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach. Bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Został finalistą konkursu matematycznego ,,MiMak’’ 2017 LSCDN. Reprezentuje klasę i szkołę w zawodach i imprezach sportowych np. (Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny, Szkolny tor zwinnościowy). Jest uczniem sumiennym, obowiązkowym. Zawsze przestrzega zasad kultury słowa i zachowania. Angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły.

Reklamy

KACPER PRUŚ, uczeń klasy IV w Szkole Podstawowej w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach. W II semestrze 2016/2017 uczeń uzyskał średnią ocen 5,42. Brał udział w różnych konkursach. Jest laureatem wojewódzkiego konkursu literackiego ,,Numer 112”. Wyróżnia się na tle klasy swoją kulturą osobistą, jest zawsze taktowany i życzliwy w stosunku do innych.

KLAUDIA SCHÜTZ, uczennica klasy II w Gimnazjum w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach. Średnia ocen 5,23. Zachowanie wzorowe. Brała udział w m.in:
Ogólnopolskiej Olimpiadzie promocji zdrowego stylu życia – PCK;
Ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z geografii ,,Edi Panda” 2017;
Ogólnopolskim konkursie ,,Żołnierze wyklęci-Bohaterowie Niezłomni”;
Ogólnopolskim konkursie z j. polskiego i inne.
Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej.

WIKTOR ŻOŁNIERCZUK, uczeń klasy III w Gimnazjum w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach. W II semestrze 2016/2017 roku uczeń uzyskała średnią ocen 4,9. Finalista konkursu wiedzy pożarniczej pn. ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Jest uczniem zdolnym, sumiennym. Reprezentował szkołę i klasę na zewnątrz.

KUBA KRAJEWSKI, uczeń klasy VI w Szkole Podstawowej w Sahryniu w Zespole Szkół w Sahryniu. Średnia ocen 5,42. Finalista konkursu informatycznego „Myszka”. II miejsce w powiatowym konkursie wiedzy pożarniczej. Wyróżnienie w konkursie przyrodniczym „Eko-planeta”. Chorąży pocztu sztandarowego.

JULIA KOWALSKA, uczennica klasy III w Gimnazjum w Sahryniu w Zespole Szkół w Sahryniu. Średnia ocen – 5,31. Wzorowe zachowanie. Finalistka konkursu matematycznego „Zagimak”. Reprezentowanie szkoły w licznych uroczystościach i konkursach

JULIA DEC, uczennica klasy VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Gozdowie. Uczennica uzyskała wysoką średnią ocen – 5,3. Brała udział w konkursie międzyszkolnym pn. Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT. Uczennica wyróżnia się w nauce. Jest ambitna sumienna, odpowiedzialna. Udziela się społecznie. Bierze aktywny udział w życiu szkoły i społeczności lokalnej.

MILENA GAŁKA, uczennica klasy VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Honiatyczach. Uzyskała wysoką średnią ocen w szkole – 4,75. Brała udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Żyje w przyjaźni z zespołem klasowym.

ALEKSANDRA KOZYRA, uczennica klasy III w Publicznym Gimnazjum w Honiatyczach. Średnia ocen 5,18. Uczennica reprezentowała szkołę w „Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym” Brała udział w konkursach szkolnych oraz w uroczystościach wchodząc w skład pocztu sztandarowego. Uczennica osiąga wysokie wyniki w nauce, reprezentuje szkołę na zewnątrz, systematyczna, kulturalna, życzliwa, dużo wymagająca od siebie, aktywnie bierze udział w życiu szkoły i klasy jako członek samorządu szkolnego, inicjatorka i współorganizatorka akcji charytatywnych, zaangażowana w prowadzenie szkolnego sklepiku

OLIWIA KAPUSTA, uczennica klasy IV w Publicznej Szkole Podstawowej w Hostynnem Kolonii. Średnia ocen -5,3. Brała udział w konkursach plastycznych, muzycznych, szybkiego czytania oraz w zawodach sportowych (tenis stołowy, piłka ręczna, bieg uliczny).

ADRIAN REWROWSKI, uczeń klasy V w Publicznej Szkole Podstawowej w Malicach. Średnia ocen w szkole – 5,20. Ma wzorową ocenę z zachowania.
Reprezentuje szkołę w różnych konkursach:
nagroda w XXXVI Gminnym Małym Konkursie Recytatorskim,
udział w XXXVI Małym Konkursie Recytatorskim na szczeblu powiatowym,
wyróżnienie w Gminnym Konkursie „Mistrz Interpretacji”,
udział w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego,
udział w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Bierze aktywny udział w akademiach szkolnych i pozaszkolnych. Reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym.

ALEKSANDRA BIEŃKO, uczennica klasy V w Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach. Uzyskała średnią ocen 4,9. Brała udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom” – II miejsce w gminie. Charakteryzuje się wzorowym zachowaniem oraz wysoka kulturą osobistą. Asystuje w poczcie sztandarowym, pracuje na rzecz szkoły, działa w samorządzie szkolnym.

JULIA BINECKA, uczennica klasy VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Terebiniu. Uczennica uzyskała wysoką średnią ocen – 5,3 oraz uczęszczała do szkoły ze 100% frekwencją. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą i dużym zaangażowaniem w życie szkoły.

MONIKA NOWOSAD, uczennica kl. VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Turkowicach. Średnia ocen 5,45.

 

źródło i fot. UG Werbkowice