Werbkowice: VI Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych

Zapraszamy do uczestnictwa w VI Wojewódzkim Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych – Werbkowice 2015, który odbędzie się 7 czerwca 2015 r. w Werbkowicach.

Reklamy


Festiwal organizowany jest wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie; pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego pana Sławomira Sosnowskiego.

Głównym celem festiwalu jest wyłonienie Kapeli z naszego regionu, która weźmie udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Łęcznej w lipcu 2015r.

Ponadto organizacja Festiwalu ma na celu propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru miejskiego, konfrontację dorobku artystycznego, integrację kapel podwórkowych województwa lubelskiego, doskonalenie warsztatu muzycznego oraz wymianę doświadczeń i pomysłów.

Serdecznie zapraszamy!


Regulamin »

Karta zgłoszenia»