Werbkowice: W hołdzie prezydentowi Gdańska

6 miesięcy od tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, uczczono jego pamięć złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.

Reklamy

 

Uroczystość odbyła się 14 lipca.


(tekst i fot. uczestnicy)
Zobacz też:

POWIAT – Werbkowice: W hołdzie prezydentowi Gdańska 

POWIAT – Werbkowice: Oddali hołd prezydentowi Gdańska