Werbkowice: W hołdzie prezydentowi Gdańska

W 7 miesiącu od dnia tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańsk, który był strażnikiem demokracji i ładu konstytucyjnego, oddano w Werbkowicach cześć Jego pamięci i zapalono znicze oraz przyniesiono wieniec z biało – czerwonych róż.

Reklamy

 

Dnia 14 każdego miesiąca, wyrażamy nasz szacunek dla Jego osoby i działań na rzecz państwa praworządnego, będącego członkiem Unii Europejskiej.

Organizatorzy

 

(fot. Organizatorzy)

 


 

Zobacz też:

POWIAT – Werbkowice: W hołdzie prezydentowi Gdańska 

POWIAT – Werbkowice: Oddali hołd prezydentowi Gdańska