Werbkowice: XI Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych

Zapraszamy kapele z terenu województwa lubelskiego do wzięcia udziału w XI Wojewódzkim Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych – Werbkowice 2021.

Reklamy

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, Festiwal odbędzie się w formie tradycyjnej – w amfiteatrze przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych (dezynfekcja, maseczki, odstępy między widzami, itp. – regulamin nr 1 w załączeniu). Jeżeli nie będzie możliwości spotkania się na żywo z kapelami na scenie amfiteatru, festiwal będzie miał formę zdalną – regulamin nr 2.

Organizatorzy proszą o przysyłanie zgłoszeń zgodnie z terminem podanym w regulaminie nr 1. O ostatecznej formie przeprowadzenia festiwalu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Reklamy

Wszystkie szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach:

Regulamin nr 1 XI WFKUiP – Werbkowice 2021

Regulamin nr 2 XI WFKUiP – Werbkowice 2021

Karta zgłoszenia XI WFKUiP – Werbkowice 2021

(info, grafika: GOK Werbkowice)


Zobacz też:

Za miesiąc referendum w Werbkowicach?

Za miesiąc referendum w Werbkowicach?