Werbkowice: Zapraszamy na IX Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych

Zapraszamy na IX Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych, który odbędzie się 3 czerwca 2018 roku w Amfiteatrze w Werbkowicach.

Reklamy

 

W przesłuchaniach udział wezmą:

– Kapela ALTERNATYWY 5 z Łopiennika Górnego

Reklamy

– Kapela MOCH-BAND z Mircza

– Kapela Podwórkowa STAH z Werbkowic

– Kapela KWINTE-SEKCJA BAND z Uchań

– Kapela HAŃSZCZANIE z Hańska Pierwszego

– Szczebrzeska Kapela Podwórkowa

– Biłgorajska Kapela Podwórkowa WYGIBUSY

 

CeleFestiwalu:

– propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru miejskiego;

– konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja kapel podwórkowych województwa lubelskiego;

– doskonalenie warsztatu muzycznego, wymiana doświadczeń i pomysłów;

– wyłonienie Kapeli, która weźmie udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Łęcznej (lipiec 2018).

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:

– Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

– Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko

 

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

 

Współorganizatorzy:

– Wójt Gminy Werbkowice

– Rada Gminy Werbkowice

– Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie