Wernisaż słynnego malarza batalisty w Dołhobyczowie

10 grudnia 2018 r. przypadała 100 rocznica Bitwy pod Dołhobyczowem. Z tej okazji 11 grudnia 2018 r. w galerii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dołhobyczowie odbył się wernisaż wystawy malarstwa słynnego malarza batalisty Stanisława Eugeniusza Bodesa.

Reklamy

 

Swoją obecnością wernisaż zaszczyciła Pani Maryla Symczuk, Starosta powiatu hrubieszowskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Urzędu Gminy w Dołhobyczowie, Instytucji, nauczyciele, harcerze, członkowie rodziny malarza oraz przedstawiciele Dołhobyczowskiego Stowarzyszenia Regionalnego.

Stanisław Eugeniusz Bodes jest jednym z nielicznych współczesnych artystów, który swoje zawodowe życie podporządkował malarstwu batalistycznemu. Malarz mieszka i tworzy w Hrubieszowie.

Jego wielka przygoda z malarstwem rozpoczęła się w 1967 roku, kiedy jako 16-latek zaczął malować obrazy przedstawiające historię polskiego oręża.

Bitwa pod Dołhobyczowem z 10 XII 1918r. to sławna dla ułanów polskich bitwa stoczona z wojskami Ukraińskiej Republiki Ludowej. Aby uczcić to wydarzenie Stanisław Bodes postanowił, że „(…) na tak bardzo symboliczną oraz okrągłą i niezwykłą rocznicę namalować wyjątkowy obraz o historycznej walce i szarży kombinowanego szwadronu z 1 pułku Ułanów, który w bardzo krótkim czasie stanie się jednym z najsławniejszych pułków jazdy w całej II Rzeczypospolitej.”

Szkic obrazu „Bitwy pod Dołhobyczowem” mogliśmy oglądać wśród innych obrazów historycznych malarza: „Starcie pod Mielejczycami – 20 VIII 1920”, „Śmierć Wiktora Komendackiego pod Augustowem – 1914”, „Bóg, Honor i Ojczyzna – Historia KOP-u z 17 września 1939”, „Monte Cassino – 18 V 1944” Wrzesień pod Krojantami – 1 IX 1939”, „Chwała Jazdy Polskiej – Rokitna 1915”, „Urodziłaś Matko syna – 1916”, „Szarża ułanów II Brygady pod Rokitną – 13 VI 1915”, „Obrona twierdzy brzeskiej – 1939”, „1 września 1939 pod Krojantami”, „Śmierć ks. Ignacego Skorupki pod Ossowem – 16 VIII 1920”.

Opowieści i obcowanie z obrazami Pana Bodesa były dla nas niezwykłą lekcją historii i patriotyzmu. Chwała Bohaterom!

Informujemy, że wystawę malarską Pana Stanisława Eugeniusza Bodesa można oglądać w galerii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dołhobyczowie w godzinach pracy biblioteki.

 

tekst i fot. Gminna Biblioteka Publiczna