Wicewojewoda z wizytą w Horodle

17 listopada wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik gościł w Horodle.

Reklamy

Roboczą wizytę w gminie Horodło wojewoda rozpoczął od spotkania z wójtem gminy – Krzysztofem Bożkiem, dyrektorem Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych – Damianem Wierakiem oraz sekretarzem gminy Grzegorzem Jeżyną.

Podczas swojej wizyty wójt gminy Horodło przybliżył problemy, z jakimi boryka się gmina oraz jej mieszkańcy. Głównymi tematami, które zostały poruszone podczas rozmowy było szkolnictwo, opieka zdrowotna, a także pomoc społeczna.

Kolejnym istotnym tematem rozmów był rozwój infrastruktury drogowej gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. Panowie dyskutowali o niedawno zakończonych, jak również obecnie realizowanych inwestycjach.

Wojewoda zapoznał się z planowanymi inwestycjami na przyszłe lata i zadeklarował pomoc w realizacji zaplanowanych zadań na terenie gminy.

­

info i fot. UG Horodło