Wiszniów z wizytą w Anglii

Dzięki projektowi „Z językiem angielskim ku nowoczesnej szkole”, pierwsza grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Wiszniowie miała możliwość skorzystania z warsztatów w Wielkiej Brytanii.

Reklamy

 

Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i doskonalenie posiadanych umiejętności stało się w dzisiejszych czasach naturalnym procesem uczenia się przez całe życie. Przychodzą nam na myśl sesje i warsztaty metodyczne, w których praktycznie każdy „belfer” musi brać udział z uwagi na fakt ciągłych reform systemu szkolnictwa, ale czy można zwiększać swoje kompetencje językowe, społeczne i kulturowe pod okiem najlepszych trenerów w dziedzinie edukacji ITC w Wielkiej Brytanii?

Dzięki projektowi „Z językiem angielskim ku nowoczesnej szkole”, który realizowany jest w ramach programu ERASMUS+, pierwsza grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Wiszniowie miała możliwość skorzystania z mobilności zagranicznej dla pracowników kadry edukacji szkolnej.

Udział w projekcie okazał się nie tylko szansą na podniesienie kwalifikacji, ale również na nadanie placówce europejskiego wymiaru. Głównymi celami projektu były: podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej, poprawa poziomu jakości nauczania, rozwój kompetencji społeczno – kulturowych, jak również umożliwienie uczniom udziału w lekcjach przyrody i matematyki w języku angielskim.

Z możliwości mobilności zagranicznej w Wielkiej Brytanii jako pierwszy skorzystał nauczyciel języka angielskiego pan Krystian Uszko. Podczas dwutygodniowego pobytu w ELC Brigton uczestniczył w kursie metodycznym „Aspekty nauczania języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie technologii ITC w szkole podstawowej”. Kurs obejmował treści ogólne z zakresu zasad nauczania języka angielskiego jako obcego. Jednak główny nacisk brytyjscy trenerzy kładli na praktyczne warsztaty obejmujące takie zagadnienia jak: użycie filmów, jako niezbędny element w nauce języka angielskiego, gry planszowe, wykorzystanie dostępnych i nowo powstających portali internetowych, służących do kreatywnego nauczania gramatyki angielskiej, słownictwa, poprawy błędów uczniów. Bardzo ciekawym elementem szkolenia była sesja „dynamiczna sala lekcyjna”, podczas której wszyscy uczestnicy kursu mogli zapoznać się, jak kreatywnie prowadzić zajęcia oraz jak powinna wyglądać nowoczesna pracownia języka angielskiego, gdzie to właśnie uczniowie powinni być aktywni w jej projektowaniu.

Każdego dnia po zakończeniu zajęć ELC Brighton, jako organizacja przyjmująca, zapewniła swoim uczestnikom możliwość uczestniczenia w zajęciach społeczno – kulturowych, gdzie podczas gier zespołowych, wyjściach do kina i zwiedzaniu okolicy pomiędzy nauczycielami z różnych krajów dochodziło do rozmów i wymiany doświadczeń, które przyczynią się do podpisania umów partnerskich między szkołami i realizacją międzyszkolnych projektów edukacyjnych. Obecnie wstępne nieformalne rozmowy prowadzone są ze szkołą podstawową we włoskim Palermo, która była już beneficjentem programu Erasmus + w ramach mobilności uczniów i nauczycieli.

Jako kolejne do Wielkiej Brytanii udały się: pani Iwona Bełz (nauczycielka przyrody i biologii), pani Jolanta Kowalczuk (edukacja wczesnoszkolna) i pani Barbara Kozłowska-Leń (nauczycielka języka rosyjskiego i logopeda). Podczas dwutygodniowego pobytu w Language Studies International w Londynie uczestniczyły w ogólnym kursie języka angielskiego. Kurs obejmował wszystkie sprawności językowe, tj. pisanie, czytanie, mówienie i słuchanie. Zajęcie odbywały się codziennie i były prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów. Język angielski ogólny pozwolił nauczycielom polepszyć swoje kompetencje w zakresie gramatyki, słownictwa i wymowy. Nacisk na pracę w grupie oraz konwersację pomoże uczestnikom wprowadzić elementy językowe na własne lekcje.

Istotnym elementem kursu były zajęcia dodatkowe oraz czas wolny, co umożliwiło poznanie nowych miejsc, obcowanie z innymi kulturami i tradycjami. Było to również świetną okazją do nawiązania nowych znajomości.

Podczas pobytu w Anglii nauczycielki uczestniczyły również w wizytacji w londyńskiej szkole – Avenue House School (szkoła prywatna). „Dyrektor placówki- pan Justin Sheppard oprowadził nas po całym budynku. Opowiedział o zasadach, które obowiązują w szkole i odpowiedział na wszystkie pytania. Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze. Miałyśmy możliwość obejrzenia wszystkich sal lekcyjnych oraz ich wyposażenia. Podczas wizytacji w szkole odbywały się zajęcia, które mogłyśmy obserwować. Spotkanie było bardzo wartościowe. Dzięki niemu wiemy, jak wygląda edukacja w innym kraju, na co położony jest nacisk, jak wyglądają lekcje oraz w jaki sposób organizowane są zajęcia dodatkowe. Niektóre przedsięwzięcia podejmowane w tej szkole warto wypróbować również w naszej placówce.

Avenue House School jest miejscem wyjątkowym. Szkoła promienieje radością, dziecięcymi uśmiechami, kolorami i gościnnością. Spotkałyśmy się z niezwykłą otwartością, a nasz przyjazd został potraktowany bardzo poważnie”- relacjonowały nauczycielki.

Warto wspomnieć, że program Erasmus+ jeszcze nie dobiegł końca. Dwoje nauczycieli z naszej szkoły: pani dyrektor Dorota Miazga i pan Dariusz Smoll w lipcu bieżącego roku weźmie udział w ogólnym kursie języka angielskiego na Malcie.

Wszystkie nabyte umiejętności nauczyciele niewątpliwie wykorzystają w swojej pracy z uczniami. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników zawsze przekłada się na polepszenie funkcjonowania placówki.

 

Źródło i fot.: Szkoła Podstawowa w Wiszniowie (p. Barbara Kozłowska-Leń i p. Krystian Uszko)