Wizyta wicewojewody lubelskiego w Zosinie i Dołhobyczowie

W dniach 9 – 13 maja wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wizytował przejścia graniczne ma Lubelszczyźnie. Odwiedził również placówki w Zosinie i Dołhobyczowie.

Reklamy

 

W dniach 9 – 13 maja br. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wizytował przejścia graniczne z Ukrainą i Białorusią, usytuowane ma Lubelszczyźnie.

Wicewojewodzie towarzyszyła delegacja w składzie: dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA Maciej Kaczorowski, dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA Mariusz Kasprzyk oraz zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWIA Eugeniusz Ścibek, komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie płk SG Jacek Szcząchor, jego zastępca płk SG Tomasz Zybiński, przedstawiciele Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie w tym zastępca dyrektora Waldemar Madej, kadra kierownicza lubelskiego służby celnej, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Infrastruktury.

Wizyta rozpoczęła się  od drogowego przejścia granicznego w Dorohusku i Zosinie. W dalszej kolejności wojewoda odwiedził przejścia w Dołhobyczowie i w Hrebennem, zaś w poniedziałek Placówkę SG w Zbereżu oraz przejścia graniczne w Koroszczynie i Terespolu.

Podsumowując wizytację wicewojewoda wyraził zadowolenie ze spotkania ze służbami: Straży Granicznej i Służby Celnej. Były one okazją nie tylko do uzyskania informacji na temat realizacji ich bieżących zadań, ale również potrzeb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnych odpraw granicznych.

 

(info i fot. NOSG)