Wołajowice: V Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich

Nagrodę dla zespołu „Srebrne Świerki” Klubu Seniora z Kułakowic Trzecich i wyróżnienia dla zespołów: „Zuzanki” z Moniatycz i Klubu Seniora z Horodła przyznało Jury V Powiatowego Przeglądu Teatrów Wiejskich, który odbył się 7 grudnia 2014 w Wołajowicach.

Reklamy

 

Przegląd zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.

 

 

źródło i fot. GOK Hrubieszów z/s w Wołajowicach