Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Mircze

Rada Gminy Mircze jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Mircze wotum zaufania.

Reklamy

Rada Gminy Mircze na sesji, która odbyła się w dniu 8 lipca 2020 roku, jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Mircze – Marcie Małyszek wotum zaufania.

Również jednogłośnie zostało udzielone władzom gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Reklamy

Wcześniej odbyła się debata nad „Raportem o stanie Gminy Mircze”.

fot. UG w Mirczu