Wschodnia strona Animacji w Gminie Hrubieszów

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach realizuje projekt Wschodnia strona ANIMACJI, który składa się z dwóch części.

Reklamy

 

W ramach pierwszej z nich (czerwiec) zbadane zostaną potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Hrubieszów.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności kulturalnej wśród mieszkańców Gminy Hrubieszów w zakresie uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym ze szczególnym uwzględnieniem realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe: wspieranie realizacji inicjatyw lokalnych na rzecz społeczeństwa lokalnego, promowanie inicjatyw społecznych skierowanych na aktywizację środowiska lokalnego, otwieranie możliwości współpracy społeczeństwa lokalnego z GOK.

W ramach prowadzonej diagnozy na terenie Gminy Hrubieszów staramy się odnaleźć potencjał kulturotwórczy oraz potencjał do współpracy pomiędzy mieszkańcami gminy a pracownikami GOK. Przeprowadzone badania mają również pokazać, jakich zmian należy dokonać w samej instytucji kultury aby oferta, jaką przedkładamy społeczeństwu była atrakcyjna i wynikała z jego potrzeb.

W ramach projektu przeprowadzimy cykl badań fokusowych w  wytypowanych grupach badawczych.

Diagnozę przeprowadzą pracownicy GOK przy współpracy z Lubelską Grupą Badawczą, która opracuje wyniki diagnozy na podstawie zebranych przez nas informacji oraz przygotuje raport końcowy.

W drugiej części mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje pomysły na inicjatywy kulturalne. Termin naboru inicjatyw: 24 czerwca – 16 lipca 2019r.

Spośród zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Hrubieszów pomysłów wybierzemy od 3 do 7 inicjatyw, które zostaną zrealizowane w ramach drugiej części zadania (24.08.– 31.10.2019r.).

Projekt Wschodnia strona ANIMACJI dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019.

Kwota dofinansowania pierwszej części zadania 8000 zł.