Wspólne dokarmianie zwierzyny

W dniu 21 stycznia 2018 roku, delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie wraz z opiekunami, uczestniczyła w dokarmianiu drobnej zwierzyny na terenie wsi Zadębce, Nieledew i Łuszczów.

Reklamy

 

W dniu 21 stycznia 2018 roku, mimo lekkiego mrozu tegorocznej zimy, delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie oraz Mieczysław Żyła i Tomasz Wojciech Antoniuk przy wsparciu Świętego Huberta, uczestniczyli w dokarmianiu drobnej zwierzyny na terenie wsi Zadębce, Nieledew i Łuszczów.

W czasie naszych wspólnych i trudnych działań, zadano 600 kilogramów treściwej paszy w podsypach dla bażantów i kuropatw w wybranych miejscach w lesie. Karmę otrzymaliśmy od firmy MŁYNAREX z Mojsławic, za którą serdecznie dziękujemy.

Do przemieszczenia się po terenie łowiska, komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie Stanisław Letniańczyn, skierował bojowy wóz strażacki marki Lublin z kierowcą Zenonem Traczukiem, którym przemieszczała się nasza grupa w składzie: Mateusz Antosiewicz, nauczycielki – Anna Karkuszewska i Iwona Kraczkowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie oraz Tomasz Wojciech Antoniuka ze Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” w Hrubieszowie i Mieczysława Żyła – obydwaj jednocześnie myśliwi z Wojskowego Koła Łowieckiego nr 110 „Orlik” w Hrubieszowie. 

W czasie dokarmiania, tym razem widzieliśmy rudel 30 saren, 20 bażantów poszukujących pożywienia przy stałych miejscach dokarmiania. Nasze wspólne przedsięwzięcie było prezentacją praktyczną gospodarki łowieckiej i walorów edukacyjnych, wynikających z przebywania w łowisku oraz możliwości zapoznania się z występującą na tym terenie zwierzyną.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z tego, że mogli pomóc zwierzynie przetrwać zimę, porozmawiać o unikalnej polskiej przyrodzie i wzbogacić się o wiele niezapomnianych dobrych wrażeń, których doświadczyli w okolicach Hrubieszowa.

Jednocześnie uczestnicy, jak w minionych latach, zadeklarowali swoją pomoc we wszystkich takich przedsięwzięciach w przyszłości, dostrzegając pozytywne aspekty pracy na rzecz utrzymania i rozwoju zwierzostanów.

Uczestniczący w dobrym tonie przedstawili edukacyjne walory wspólnego i udanego przedsięwzięcia, ale i budowania pozytywnego wizerunku młodego pokolenia, nauczycieli, Ochotniczej Straży Pożarnej, firmy MŁYNAREX z Mojsławic i braci myśliwskiej opiekującej się środowiskiem naturalnym.

Za udział i pomoc w przedsięwzięciu bardzo dziękujemy Wszystkim.

Darz Bór!

 

Tomasz Wojciech Antoniuk

fot. Anna Karkuszewska