Wtopieni w historię dworu w Moroczynie

11 lipca, tuż obok dawnego zespołu pałacowego w Moroczynie, odbyło się spotkanie autorskie oraz premiera publikacji pani Ilony Winogrodzkiej pt. „Wtopieni w historię dworu w Moroczynie”.

Reklamy

„Wtopieni w historię dworu w Moroczynie”  to tytuł książki autorstwa Ilony Winogrodzkiej z domu Rutkowskiej. Promocja książki odbyła się w Moroczynie w dniu 11 lipca 2020 roku, nieopodal ruin opisywanego dworu rodziny Chrzanowskich – dawnych właścicieli majątku ziemskiego nie tylko w Moroczynie, ale i okolicach.

Książka zawiera również barwne fotografie i ma celu ocalenie od zapomnienia bogatej historii i tradycji tego miejsca oraz znaczących zasług członków tej rodziny. W piękne sentymentalne wydarzenia autorka wpisuje losy swoich przodków, związanych wielopokoleniowo z dworem w Moroczynie.

Oczekiwaniem autorki związanych z książką, jest nadzieja dotarcia do jak najszerszej rzeszy czytelników, w czym pomogą Patroni Honorowi jakimi są Starosta Hrubieszowski i Wójt Gminy Hrubieszów.

Obecność członków rodziny Chrzanowskich, którzy przybyli specjalnie na tą promocję aż z Krakowa, podniosło rangę wydarzenia i związało sentymentalnie mieszkańców Moroczyna z członkami rodziny Chrzanowskich, w osobach prof. dr hab. Elżbiety Chrzanowskiej-Kluczewskiej oraz Agnieszki Chrzanowskiej-Kozak z rodzinami.

W uroczystości związanej z promocją książki, oprócz rodziny i przyjaciół autorki uczestniczyło wiele znaczących osób. Nie sposób pominąć faktu, że przygotowaniem tej uroczystości zajęło się Koło Gospodyń Wiejskich ”Czerwona Jarzębina” i Sołectwo Moroczyn. W pierwszej serii wydawniczej książka została wydana w celach promocji regionu i nie ma jej w sprzedaży. O terminie drugiej serii czytelnicy zostaną poinformowani.

opr. Irena Czerwińska


Zdjęcia: Foto-Wrzos (nadesłane)