Wycieczka edukacyjna ZSP w Moniatyczach

W Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach rozpoczęto realizację zadań zawartych w projekcie edukacyjnym „Plastik, papier, bio i szkło, segregacja to jest to”. W dniu 02.10.2014 r. uczniowie klas V Szkół Podstawowych Gminy Hrubieszów uczestniczyli w wycieczce do Chełma.

Reklamy

 

W Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach rozpoczęto realizację zadań zawartych w projekcie edukacyjnym „Plastik, papier, bio i szkło, segregacja to jest to”.

W dniu 02.10.2014 r. uczniowie klas V Szkół Podstawowych Gminy Hrubieszów uczestniczyli w wycieczce do Chełma.

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzenie nowoczesnego przedsiębiorstwa pracującego według najbardziej zaawansowanych, proekologicznych technologii – Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chełmie. Uczniowie mieli możliwość dokładnego obejrzenia całego zakładu, miejsca do którego ciężarówki przywożą śmieci, a następnie gdzie się je segreguje i przetwarza.

Dzieci dowiedziały się, iż dzięki takim zakładom i staraniom ludzi może się zmniejszyć góra śmieci, którą sami tworzymy. Pracownik zakładu tłumaczył, gdzie trafiają odpady i co dalej z nimi się dzieje, co to jest recykling, dlaczego mamy segregować odpady.

Drugim punktem programu wycieczki było poznanie walorów przyrodniczych jednego z trzech unikalnych w skali Europy torfowisk węglanowych, położonych w Chełmskim Parku Krajobrazowym. Dzięki pięknej pogodzie uczestnicy przeszli ścieżką dydaktyczną „Motylowe łąki”, po której oprowadzał i opowiadał o przyrodzie pan Paweł Łapiński.

Uczniowie mięli możliwość poznania eksponatów roślin i zwierząt zgromadzonych w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Brzeźnie. Pani Małgorzata Deneka Angel przygotowała dla uczestników bardzo ciekawe zajęcia edukacyjne dotyczące zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt oraz osobliwościom przyrodniczym występujących na terenie parku krajobrazowego. Dzieci zachwycone były zabawą dydaktyczną dotyczącą dobierania nazw gatunkowych roślin i zwierząt.

Nadrzędnym celem wycieczki było poznanie się i integracja uczniów uczęszczających na co dzień do 6-ciu szkół prowadzonych przez Gminę Hrubieszów.

Podczas tego wyjazdu uczniowie wiele nauczyli się oraz zobaczyli piękne zakątki naszego regionu, bo przecież aby dzieci były przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały i doceniały ją – muszą tę przyrodę poznać z bliska i czuć się jej cząstką.

Do zobaczenia podczas dalszej realizacji projektu edukacji ekologicznej w Gminie Hrubieszów.