XXVIII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

W dniu 27.03.2014r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Reklamy

Początek obrad o godz. 8.00.

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu z dnia 15 stycznia 2014 r. 

 

5.    Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

 

6.    Rozpatrzenie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Hrubieszowskiego za 2013 r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

7.    Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Hrubieszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2013.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

8.    Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Hrubieszowskiego za 2013 r. 
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

9.    Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego wraz z Programem Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Hrubieszowskiego za rok 2013.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

10.    Rozpatrzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2014 – 2020.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały. 

11.    Rozpatrzenie informacji z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim w 2013r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2014 r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2016”.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum  Profilowanego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół w Dołhobyczowie.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

20.    Rozparzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół w Dołhobyczowie.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

21.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w strukturę Zespołu Szkół w Dołhobyczowie.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

22.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół w Dołhobyczowie.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

23.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół w Dołhobyczowie.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

24.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Dołhobyczowie.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

25.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Hrubieszowskiego.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

26.    Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2008 – 2015.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

27.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.
–    wystąpienie Starosty,

28.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

29.    Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

30.    Wnioski i oświadczenia radnych.

31.    Zakończenie obrad.