19 lipca 2024

Żabcze: Gminne zawody sportowo-pożarnicze i jubileusz 55-lecia OSP

3 maja 2015r na boisku sportowym w miejscowości Żabcze odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze połączone z jubileuszem 55 – lecia powstania jednostki OSP w Żabczu.

Reklamy


Uroczystość rozpoczęta została występem zespołu śpiewaczego KRESOWIANKI z Żabcza, a następnie mszą świetą w intencji strażaków którą celebrował proboszcz parafii Mieczysław Nicpoń.

W zawodach udział wzięło 13 drużyn w tym: 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – wszystkie z terenu gminy, 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza.

Reklamy

Pododdziały wraz z pocztami sztandarowymi z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Dołhobyczów, Witków, Sulimów, Żniatyn i pocztem flagowym z jednostki OSP Żabcze pod dowództwem Komendanta Gminnego ZOSP Henryka Kowalczuka rozpoczęły  zawody.

Ważnym akcentem zawodów było wręczenie medali i odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa: 8 złotych, 12 srebrnych, 10 brązowych oraz 13 odznak wzorowego strażaka.

Reklamy

Ceremoni odznaczeń dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Hrubieszowie Józef Kuropatwa, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie Piotr Kierepka, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Dołhobyczowie Józef Demendecki.

Na ręce Prezesa jednostki OSP Żabcze Stanisława Jakubiec oraz wszystkich druhów tej jednostki wręczono od Wójta Gminy Dołhobyczów, Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Hrubieszowie listy gratulacyjne w związku z obchodami jubileuszu powstania jednostki.

Druhowie z jednostki OSP Żabcze:

Konieczny Antoni

Jakubiak Henryk

Jakubiec Stanisław

Szpinda Józef

Leśniak Waldemar

z rąk Wójta Gminy przyjęli podziękowania za długoletnią aktywną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Obsługę techniczną zawodów sportowo-pożarniczych zapewnił skład sędziowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

 

Klasyfikacja generalna zawodów dla OSP przedstawia się następująco:

I miejsce – OSP Żniatyn

II miejsce – OSP Horoszczyce

III miejsce – OSP Żabcze

 

Wśród Kobiecych Drużyn Pożarniczych klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce – OSP Żabcze

 

oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

I miejsce – OSP Żniatyn

 

Po zakończeniu zawodów uczestników oraz publiczność zaproszono na gorącą grochówkę.

 

Sponsorami tegorocznych zawodów byli: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie, Biuro Regionalne TUW w Lublinie, Pan Krzysztof Bojar właściciel gospodarstwa rolnego w Hulczu, Pan Zbigniew Sławiński, Pan Zbigniew Kostyła

 

 

źródło i fot UG Dołhobyczów